Ochrana proti prerastaniu koreňov

Fólia proti prerastaniu koreňov sa používa ako doplnková vrstva do zelených striech v prípade, ak použitá hydroizolácia nevyhovuje požiadavkam na odolnosť voči prerastaniu koreňov.

Zobrazený jediný výsledok