bg2

Obnova pomôže stavebníctvu aj životnému prostrediu

Budovy sú dnes zodpovedné za približne 40 percent spotreby energie a 36 percent emisií CO2 v Európskej únii. Podľa nízkouhlíkovej štúdie, ktorú pre Slovensko vypracovala Svetová banka, je najväčší potenciál úspor energie práve v sektore budov. Najdôležitejším politickým cieľom do roku 2030 preto musí byť obnova existujúceho fondu budov spojená so zvyšovaním ich energetickej efektívnosti.

„Na Slovensku je zhruba 15 500 verejných budov, z ktorých väčšina je v pôvodnom, nevyhovujúcom technickom stave. Odhadujeme, že tri štvrtiny z nich ešte neprešli výraznou obnovou,“ hovorí Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť. Podľa nej je obnova vysoko závislá od podpory poskytovanej z eurofondov, od roku 2014 aj z Environmentálneho fondu. „V súčasnosti možno odhadovať tempo obnovy okolo jedného percenta ročne, čo vidíme ako najväčší problém. Obnova sa obmedzuje na základné, často len čiastkové opatrenia, absentuje kvalitné architektonické riešenie, opatrenia na kvalitu vnútorného prostredia či adaptačné opatrenia na zmenu klímy,“ dodáva odborníčka a tvrdí, že vyššiemu tempu a kvalite obnovy verejných budov na Slovensku bráni nedostatok zdrojov, respektíve ich neefektívne nastavenie a absencia personálnych a odborných kapacít na prípravu projektov kvalitnej obnovy na strane samosprávy. 

VIAC SA DOČÍTATE NA: https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2179239-obnova-pomoze-stavebnictvu-aj-zivotnemu-prostrediu