Substráty a vegetácia

strešný substrát je zmes vytvorená z niekoľkých zložiek s cieľom dosiahnutia požadovanej nasiakavosti , priepustnosti vody a výživnosti pre rastliny použité na zelených strechách.

vegetácia pre zelené strechy je zvyčajne zmes rastlín v podobe semien, odrezkov, sadeníc , predpestovaných kobercov , alebo hotových strešných modulov podľa výberu projektanta, investora, alebo technických možností danej strechy.

Zobrazuje sa všetkych 8 výsledkov